Валентина Кирилова Карадачка

НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

ЗА МЕН image
Име: Валентина Кирилова Карадачка
Рождена дата: 3 май
Местоживеене: Благоевград
Месторабота: Осмо СУ "Арсени Костенцев", Благоевград
Професия: Начален учител
Телефон: 0895701743
e-mail: valic80@abv.bg
Магистър - Предучилищна и начална училищна педагогика
Дати (от - до)
От 2019 г.От 2018 г.От 2018 г.От 2017-2018 г.

От 2016г. – 2017г.
От 2012 г. – 2016 г.

От 1995 г. – 1998 г.От 1998г.
Придобита квалификация
Удостоверение за квалификация на педагогически специалисти за присъден 1 квалификационен кредит на тема"Методика за обучение на децата и учениците по безопасност на движениет по пътищата".

Удостоверение за квалификация на педагогически специалисти за присъден 1 квалификационен кредит на тема"Формиране на умения за успешно прилагане на новите учебни програми по БЕЛ в 1-4 клас.

Удостоверение за квалификация на педагогически специалисти за присъден 1 квалификационен кредит на тема "Предизвикатевства пред възпитанието в съвременното училище"

Диплом за завършно висше образование - степен - Магистър –ПНУП от ЮЗУ.

Диплом за завършно висше образование - степен- Бакалавър получен от Югозападен университет (ЮЗУ) „Неофит Рилски”- гр. Благоевград.
Списък с основните предмети и придобити професионални умения:
Методика по математика, български език, четене, писане, изобразително изкуство, музика, домашен бит и техника и физическо възпитание.
Социална и специална педагогика.(обучение и възпитание на деца от предучилищна и начална училищна възраст ( от 3г. до 12г.).
Английски език ( начално ниво на обучение)
Арт-педагогика
Детска литература
Педагогика на Мария Монтесори (придобита практика от наблюдения и включване в учебна дейност и ситуации в частна детска градина „Камелини Монтесори” – град София.
Педагогика на ранното детство
Обща и възрастова психология
Педагогическа психология
Двигателна ритмика и танци

Диплом за средно специално образование получен от Техникум по икономика (ТИ) „Иван Илиев”- гр. Благоевград

Професионална квалификация от Техникум по икономика (ТИ) „Иван Илиев” – гр. Благоевград:

 Дати (от - до)
От септември 2019 г.
От декември 2017 г.
От октомври 2017 г.
От октомври 2016 г.
Заемана длъжност или позиция
Начален учител в Осмо СУ "Арсени Костенцев"" - Благоевград
Учител на ГЦОУД в Осмо СУ „Арсени Костенцев” - Благоевград
Учител по заместване в Осмо СУ „Арсени Костенцев” - Благоевград
Учител по заместване(с прекъсване на трудовия договор) в ДГ №3 „Детелини”- град Благоевград
                                                                                                                                                                           

ФИЛОСОФИЯ НА УЧИТЕЛЯ image

  • Децата са уникални и неповторими в индивидуалното си  развитие, като имат  различни дарби и възможности. Те са любознателни, питащи, слушат и действат.Как да ги насърчаваме да мислят и да се раздават без да задушаваме техните  личности и творчески качества? Това може да стане, само ако се  съсредоточим върху начина, по който те възприемат  и мислят.Така ще успеем да създадем ефективна и смислена програма за начално образование.
  • Актуална и днес е древната максима, че „За да се усъвършенства  умът, е необходимо повече да се разсъждава, отколкото да се заучава.“ / Р. ДЕКАРТ/
  • Отчитайки силата на семейството, смятам, че трябва да работим върху развитието на индивидуалните потребности на ученика. За жалост, много от родителите не могат да помогнат от бремето на ежедневието, и всеки неуспех на детето се  счита като учителска некомпетентност, а не на прескъсналата се нишка в триъгълника - учител, ученик, родител.
  • Трябва да се работи в посока за активно включване на учениците, не само в процеса на учене,  а и да  се развива  неговия духовен, ценностен и емоционален свят. Не всички сме се родили с изключителни възможности, дори, таланти ... Аз Вярвам, че всеки ученик носи в себе си желание за изява, развитие и стремеж към съвършенство.

КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ

• добри комуникационни умения, придобити по време на работата ми като търговски представител, продавач – консултант и барман в сектор обслужване и продажби. • Отлични комуникационни умения, придобити по време на следване на висшето си образование в ЮЗУ „Неофит Рилски” – гр. Благоевград • Отлични умения за контакт с деца, придобит при обучението ми в ЮЗУ „Неофит Рилски” – гр. Благоевград по време на семинарни упражнения и наблюдения, при изнасяне на ситуации в детски градини и уроци в начално училище. • Отлични умения за контакт и работа с деца в предучилищна и начална възраст придобити при участие в европейска практика 4 месеца в училище – VІІ СОУ „Кузман Шапкарев” – гр. Благоевград. • Отлични умения за контакт с деца, придобити чрез опит при доброволческа работа като помощник при организирани лагери за деца от гимнастически клуб „Любчо Солачки” –гр. Благоевград

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ

• лидерство (5 години отговорник студент на специалност предучилищна и начална училищна педагогика- 4години в бакалавърска степен и 1 година магистърска степен). • Член( 2 години) в студентски съвет към ЮЗУ „ Неофит Рилски”- гр Благоевград. • Отлични организационни умения придобити като главен представител на родителски колектив в Целодневна детска градина „Мак”- №10, гр. Благоевград (2006г. – 2013г.) и главен представител на родителски колектив в средно общообразователно училище VІІ СОУ „Кузман Шапкарев” – гр. Благоевград (2010г. – 2014г.), където бях отговорна за организирането на събития и участие в учитело-родителски съвети организирани от училището и детската градина. • Умения да ръководя екип придобити по време на обучението ми във висш университет ( ЮЗУ „Неофит Рилски”).

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ

• Отлична работа в областта на образованието и възпитанието на деца от предучилищна и начална училищна възраст.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING